Privacy statement Lunimpex B.V.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lunimpex B.V. In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina.

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Lunimpex B.V. respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonlijke informatie, die u aan ons verschaft, zoals namen, emailadressen en telefoonnummers, vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lunimpex B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Lunimpex B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een eventuele link op onze site bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

Het opslaan van gebruiksgegevens
Wanneer u op onze website een brochure download, een formulier en/of enquête invult, vragen we u aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Lunimpex B.V. of die van een derde partij. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst brochures, e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar u willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Aanpassen | uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens. In dat geval zullen we u niet meer benaderen.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Lunimpex B.V.
Voor Lunimpex B.V. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Lunimpex B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan Lunimpex B.V. verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-verordening wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die u aan ons geeft
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u uzelf registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

  • naam
  • adres en woonplaatsgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mail adres

Deze persoonsgegevens worden door Lunimpex B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie:
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen
  • om u te informeren over nieuwe projecten en/of diensten en aanbiedingen van Lunimpex B.V.
  • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Lunimpex B.V.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Lunimpex B.V. daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

 

Vertrouwelijk
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

 

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan uw vraag of getoonde interesse te voldoen.

 

Aangifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

 

Beveiliging van onze website
Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens heeft onze website een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browsers via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd.

Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat kunt u zien aan de browserbalk bovenaan de website. Zie onderstaande afbeelding.

SSL slotje

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioral targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

 

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lunimpex B.V. of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met Lunimpex B.V.

 

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Lunimpex B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: Lunimpex B.V.

Bonnetstraat 3

6718 XN  EDE

Telefoon: (0318) 486462

E-mail:

Website: www.lunimpex.nl

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Disclaimer
We besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s van deze website en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina’s. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als u problemen ondervindt op onze website, laat ons dit dan weten door een bericht te sturen. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook, zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door ons is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van onze aansprakelijkheid.

 

Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

 

Intellectuele eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de gerechtigde. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Deze kunt u aanvragen door per e-mail contact met ons op te nemen.

 

Wijzigingen in de disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Neem contact op met Lunimpex uit Ede